Tin cậy

Samsung Music

2323cz
697.3kB
Tải về
Tải về 3M - 5M
Phiên bản 6.0 5 tháng trước

Mô tả của Samsung Music

Samsung Music is optimized for Samsung android device and provides a powerful music play functionality and the best user interface.

Key Features

1. Supports playback of various sound formats such as MP3, WMA, AAC, FLAC.

2. Helps to effectively manage song lists by categories.(Track,Album,Artist,Genre,Folder,Composer)

3. Supports a new user experience that easily interact with Samsung smart devices like Tablet,TV(DLNA,Screen mirroring),Wearable.

4. Provides a clean and intuitive user interface.

What is FLAC?

FLAC is an audio coding format similar to MP3 & AAC, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality.

*** Required App Permissions ***

Below mandatory permission is required for basic features of Samsung Music.

Even if optional permission are denied, basic features may work properly.

[Mandatory Permission]

1. STORAGE permission :

- Allows the player to write,modify,delete to SD card.

- Allows the player to read data from SD card.

[Optional Permission]

1. MICROPHONE permission : Galaxy S4, Note3, Note4 only

- Allows to control the player with voice commands which are listening, not recording.

ex : PLAY,PAUSE,NEXT,PREVIOUS,VOLUME UP,VOLUME DOWN</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Samsung Music

3.73
481
5
230
4
50
3
119
2
6
1
76

Đánh giá Samsung Music

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Samsung Music, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng 2323cz
Cửa hàng 2323cz 732 126.02k

Thông tin APK về Samsung Music

Phiên bản APK 6.0
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd.
Chính sách riêng tư http://www.samsung.com


Tải về Samsung Music APK
Tải về